Kluby Seniora

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości na zlecenie Gminy Gliwice – Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych realizuje usługę pn. przygotowanie i prowadzenie w okresie 7 miesięcy klubów seniora w pięciu dzielnicach miasta Gliwice, ze wskazaniem preferowanych dzielnic: Brzezinka, Ostropa, Sośnica, Wilcze Gardło, Żerniki.
Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu br., a regularne spotkania w ramach powstałych Klubu Seniora będą odbywały się w terminie: maj – listopad 2014 r.

W ramach klubów będą prowadzone zajęcia o charakterze rozwojowym: zajęcia artystyczne, zajęcia ruchowe, wykłady, szkolenia, warsztaty oraz o charakterze integracyjnym.

Nawiązano współpracę z Radami Osiedlowymi: Osiedla Ostropa, Sośnica, Brzezinka oraz  Wilcze Gardło, które  dostrzegając potrzebę działań w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców włączyli  się do organizacji Klubów Seniora w swoich dzielnicach.
Współpracę nawiązano także z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilczym Gardle oraz firmą ODA Sp. z o.o., która udostępni w Żernikach lokal na funkcjonowanie Klubu Seniora.
Realizatorzy i partnerzy projektu dołożą wszelkich starań, aby zapewnić stabilność funkcjonowania  Klubów również po zakończeniu projektu w oparciu o działalność wolontarystyczną.

Aktualności

Banerlewo inwestycjawzysk

Aktualne projekty

 

plakat

LOgo OK

 NA SWOIM logo