Projekt Leonardo da Vinci realizowany przez SFWP w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości jest uczestnikiem międzynarodowego projektu partnerskiego Leonardo da Vinci:  GAP - Guidance And job Placement services for a better transition of IVET students into the labour market (Doradztwo zawodowe i praktyki jako wsparcie w przejściu słuchaczy kształcenia zawodowego na rynek pracy).
Projekt dotyczy wymiany doświadczeń instytucji partnerskich w zakresie doradztwa zawodowego oraz sposobów realizacji praktyk zawodowych. Głównym celem jest wzrost poziomu usług doradztwa zawodowego dla uczniów/słuchaczy w kształceniu i szkoleniu zawodowym (IVET - initial vocational education and training) oraz dla praktykantów, w tym także lepsze dostosowanie tych usług do oczekiwań interesariuszy. Realizacja projektu przyczyni się do powiększenia wiedzy na temat narzędzi i metod stosowanych w krajach partnerskich w kontekście doradztwa zawodowego oraz sposobów organizacji praktyk zawodowych poprzez pokazanie możliwych do naśladowania przykładów i wzorów działania.
 W dniach 04-05 czerwca 2014, w Gliwicach, w siedzibie SFWP, odbywało się III Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu. Podczas konferencji, goście odwiedzili m.in.  Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.
Więcej informacji na temat projektu znajduje się w artykule poniżej

plik PDF