Projekt „Aktywni mają się lepiej”

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości wspólnie z nieformalną grupą Gliwickich Twórczych Seniorów w partnerstwie z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych pozyskała środki na realizację projektu „Aktywni mają się lepiej” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie.

Celem projektu jest integracja oraz aktywizacja społeczna osób starszych poprzez zaangażowanie się uczestników w inicjatywę lokalną na rzecz seniorów – IV Rodzinnego Pikniku Seniora w Gliwicach.

W ramach projektu seniorzy podczas wyjazdowych warsztatów teatralnych przygotowali krótkie scenki w zabawnej i przystępnej formie, zachęcające seniorów do ich aktywności, które zostaną przedstawione 5 września podczas IV Rodzinnego Pikniku Seniora w Parku Chopina w Gliwicach, na który serdecznie zapraszamy.

więcej informacji

 

FIO logo

Aktualności

Banerlewo inwestycjawzysk

Aktualne projekty

 

plakat

LOgo OK

 NA SWOIM logo