Projekt Aktywni po 60-tce! - przykładem dobrej praktyki

W dniach 27 listopada 2013 r.  uczestniczki projektu "Aktywni po 60-tce!" wraz przedstawicielkami Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości uczestniczyły w seminarium zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  w ramach projektu partnerskiego Grundtvig pn. „Osoby 50+ na rynku pracy”.  
W seminarium wzięli udział m.in. przedstawiciele partnerów projektu z Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu i Rudzie Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku w Katowicach, Stowarzyszenia Misericordia w Zabrzu – Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim.
Podczas seminarium przedstawiono główne założenia projektu, goście zagraniczni zaprezentowali swoje instytucje oraz działania realizowane w kontekście wsparcia osób 50+. Program seminarium obejmował także przedstawienie roli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wykazanie narzędzi badających poziom kluczowych kompetencji, metod rozwoju kluczowych kompetencji, zadań realizowanych przez Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz działania realizowane przez Wydział Programów Rynku Pracy.
Dzień później tj. 28 listopada 2013 r.  przedstawiciele  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wraz z zagraniczni partnerami odwiedzili Naszą instytucję, jako realizującą projekt „Aktywni po 60-tce!, który został wybrany jako przykład dobrej praktyki w zakresie wspierania osób 50+ w naszym regionie.
Goście mieli możliwość zapoznania się z założeniami projektu oraz osobistego kontaktu z uczestnikami podczas zajęć komputerowych, językowych oraz rękodzieła.

 

. 

Aktualności

Banerlewo inwestycjawzysk

Aktualne projekty

 

plakat

LOgo OK

 NA SWOIM logo