Pliki do pobrania

EFS POZIOM kolor

 

NA SWOIM logo

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załacznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załacznik 2 Formularz oceny formalnej

Załacznik 3 Formularz oceny merytorycznej

Załacznik 4 Formularz diagnostyczny

Załacznik 5 Opis sektorów

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO

    Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis/nieotrzymaniu pomocy

Zał. 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia

Zał. 5. Zbiór oświadczeń

Zał. 6. Karta Oceny Biznesplanu

Zał. 7. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 8. Oświadczenie o dokonaniu zakupu towaru i usług

Zał. 9. Szczegółowe zestawienie towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 10. Harmonogram rzeczowo – finansowy

Zał. 11. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł

Zał. 12. Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. 13. Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. 14. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. 15. Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 16. Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 17. Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Zał. 18. Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

 ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wzór umowy użyczenia samochodu

Oświadczenie osoby dowożacej

Oświadczenie osoby dowożonej - Uczestnika Projektu

Zaświadczenie przewoźnika

 


 

EFS POZIOM kolor

 

Powrót do społeczeństwa

 

LOgo OK

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Ankieta rekrutacyjna dla uczestnika projektu - zał. 1

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów - zał. 2

Oświadczenie uczestnika projektu - zał. 3

Ankieta dla osoby z otoczenia - zał. 4

Oświadczenie dla osoby z otoczenia - zał. 5

Deklaracja udziału - zał. 6

 

 ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

 

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wzór umowy użyczenia samochodu

Oświadczenie osoby dowożącej

Oświadczenie osoby dowożonej - Uczestnika Projektu

Wzór zaświadczenia przewoźnika

 

 

 

 

 

Projekt: Kluczowe kompetencje kluczem do rozwoju uczniów Zespołu Szkół Specjalnych

im. Janusza Korczaka w Gliwicach

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W związku z wejsciem z dniem 25 maja RODO został zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie z dnia 25 maja 2018 r.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Ankieta rekrutacyjna

Deklaracja udziału w projekcie

Oswiadczenie opiekuna

Oświadczenie PEFS

DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Ankieta rekrutacyjna

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Oświadczenie dla opiekuna (w przypadku uczniów niepełnoletnich)

Oswiadczenie dla ucznia (w przypadku osób pełnoletnich)

Deklaracja udziału w projekcie (w przypadku uczniów niepełnoletnich)

Deklaracja udziału w projekcie (w przypadku uczniów pełnoletnich)

 

 

 

Banerlewo inwestycjawzysk

Aktualne projekty

 

plakat

LOgo OK

 NA SWOIM logo