O projektach

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiebiorczości w ramach swojej działaności statutowej realizuje projekty społeczne. Środki na realizacje projektów pozyskujemy ze środków unijnych, krajowych oraz innych darczyńców.

Banerlewo inwestycjawzysk

Aktualne projekty

 

plakat

LOgo OK

 NA SWOIM logo