Katalog szkoleń

 

L.p.

 

 

Zakres kształcenia

 

 

Forma kształcenia

 

 

Czas trwania danej formy w godzinach

 

 

Miejsce prowadzenia kształcenia

                           
  1     Prowadzenie własnej działalności gospodarczej     szkolenie     115     Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb
                           
                           
  2     Opiekunka osób starszych     szkolenie     80     Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb
                           
                           
  3     Obsługa kas fiskalnych     szkolenie     20     Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb
                           
                           
  4     Florystyka i bukieciarstwo     szkolenie     150     Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb
                           
                           
  5     Kurs kosmetyczny     kurs     285     Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb
(zajęcia praktyczne w gabinecie kosmetycznym)
                           
                           
  6     Pozyskiwanie środków z UE     szkolenie     150     Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb
                           
                           
  7     Sprzedawca - florysta     szkolenie     220     Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb
                           
                           
  8     Tworzenie biznesplanu     szkolenie     30     Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb
                           
                           
  9     Stylizacja paznokci     szkolenie     50     Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb
                           
                           
  10     Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym     kurs     67    

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb – teoria

Plac manewrowy INTOR Gliwice,
lub TRAKOR Sośnicowice.

                           
                           
  11     Obsługa kosiarek spalinowych     kurs     8     Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb
teoria, zajęcia praktyczne w terenie.
                           
                           
  12     Obsługa pilarek mechanicznych     kurs     8     Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb
teoria, zajęcia praktyczne w terenie.
                           
                           
  13     Szkolenie przygotowujące do zdobycia certyfikatu ECDL     szkolenie     170     Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb (pracownia komputerowa)
                           
                           
  14     Język angielski     szkolenie     120     Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb (pracownia komputerowa)
                           
                           
  15     Zakładanie i tworzenie sklepu internetowego     szkolenie     120     Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
lub w zależności od potrzeb (pracownia komputerowa)
                           

Banerlewo inwestycjawzysk

Aktualne projekty

 

plakat

LOgo OK

 NA SWOIM logo