Ułatwienia dostępu

logotypy

loga projekt Grażyna

 

Realizowany w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych

 

 

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości (SFWP) jest partnerem w międzynarodowym projekcie pn. „Easy ways to transfer knowledge” (Proste sposoby przekazywania wiedzy) realizowanym w ramach Akcji 2 Programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych.

 

Celem projektu jest wymiana doświadczeń instytucji partnerskich w zakresie metodyki prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami dorosłymi w tym zwłaszcza z osobami o niskich kwalifikacjach. Projekt skupia się też na kwestii rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji dorosłych, zakłada poznanie przykładów dobrych europejskich praktyk i metod wpływających na rozwój kompetencji kluczowych, zwłaszcza wśród osób defaworyzowanych (np.: nisko wykwalifikowani dorośli, grupy ryzyka społecznego, osoby niepełnosprawne, bezrobotni) a następnie przetestowanie tych metod i ew. zaadaptowanie na poziomie instytucji.

 

Na przestrzeni ostatnich lat termin "zwykły język" staje się dość powszechny i w związku z tym partnerzy projektu chcieliby wymienić doświadczenia dotyczące przystępnych i prostych sposobów przekazywania wiedzy. Łatwy sposób przekazywania wiedzy wpłynąłby pozytywnie na motywację słuchaczy, zmniejszyłby wskaźnik rezygnacji, poprawiłby samoocenę uczących się i zwiększyłby ich możliwości na rynku pracy. Podczas projektu podsumujemy doświadczenia partnerów na temat jak zaangażować w społeczeństwie osoby o niskich kwalifikacjach i w jaki sposób je szkolić stosując odpowiednio dostosowane do grupy docelowej podejście.

 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu:

-        Ecological Future Education (Łotwa)

-        Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie (Bułgaria)

-        Asociatia InitiativaCetatenilorSeniori (Rumunia)

-        Istambuł Avrupa Arastirmalari Dernegi (Turcja)

-        Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości (Polska)

 

Projekt ruszył w październiku 2018 r. i będzie realizowany do końca marca 2020 r. W dniach 7 - 9 listopada 2018 r. w Rumunii (Braiła), odbyło się I Międzynarodowe Spotkanie partnerów projektu. Celem spotkania było przedyskutowanie pomysłów i wizji związanych z projektem, opracowanie planu działań oraz zaprezentowanie się instytucji partnerskich i osób zaangażowanych w realizację projektu

 

zdjęcie projekt EASY

Foto: Uczestnicy międzynarodowego spotkania projektowego w Braiła przed siedzibą Powiatowej Biblioteki Publicznej

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 36

tel. (032) 230-48-79

e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Więcej o Fundacji