Ułatwienia dostępu

logotypy

 

 

Szkolenie było zrealizowane na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach w okresie od 26.06.2023 r. do 28.07.2023 r.

Szkolenie zostało zrealizowane we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach ul. Kozielska 1.

W szkoleniu uczestniczyło 19 osób - osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach - uchodźców wojennych z Ukrainy.

 

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 36

tel. (032) 230-48-79

e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Więcej o Fundacji