Ułatwienia dostępu

logotypy

 

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, zakończyła realizację kolejnego projektu skierowanego do seniorów w ramach Rządowego Programu ASOS na lata 2014 -2020. Doświadczenia zdobyte z realizacji poprzednich 3 edycji ASOS uświadomiły nam jak wielka jest potrzeba kierowania działań dla seniorów oraz zainteresowanie wsparciem ze strony samych seniorów.  


W projekcie "Pora na @aktywnego seniora" wzięło udział 100 seniorów w wieku 60+ zamieszkujących na terenie Gliwic i powiatu.
Projekt polegał na organizacji cyklu szkoleń z zakresu kompetencji informatycznych w zakresie umiejętności korzystania z e-usług, korzystania z rozwiązań technologicznych w życiu codziennym, szkoleń językowych, zajęć ruchowych oraz działań integrujących.
Seniorzy mogli  zapoznać się i oswojić z funkcjonalnością urządzeń teleinformatycznych takich jak komputer, laptop, smartfon, tablet czy nawet zwykły telefon komórkowy, tak aby na początek przełamać wszelkie bariery, aż po bardziej zaawansowane technologie jak obsługa programów użytkowych i internetu.
Dzięki warsztatom e-usług (Komunikatory internetowe,  Senior na e-zakupch,  Cyfrowa obróbka zdjęć) seniorzy oswoili się z możliwością robienia zakupów przez internet, korzystania z mediów społecznościowych, jak również mogli zagłębić się w tajniki fotografii cyfrowej. Seniorzy chętnie uczestniczyli w kursach j. angielskiego i niemieckiego, pokazując że na naukę języków obcych nigdy nie jest za późno. Osoby starsze mimo swojego wieku starają się integrować z innymi, są otwarci na ludzi i chcą się rozwijać, realizować swoje marzenia, bo emerytura to właśnie ten czas by wreszcie móc się realizować.
Seniorzy osobiście angażowali się w działalność punktu "Aktywny Senior" - skupiający wolontariuszy oraz podejmowali inicjatywy na rzecz współpracy międzypokoleniowej organizując dla dzieci ze szkół i przedszkoli warsztaty międzypokoleniowe "Pierniczenie" czyli wspólne wypiekanie pierników oraz   robienie ozdób świątecznych przy wspólnym kolędowaniu. Seniorzy, z którymi współpracujemy z zapałem oddają się swoim pasjom, niejednokrotnie angażując w to swoich bliskich i znajomych, a swoją aktywną postawą są "drogowskazem" dla innych swoich rówieśników, pokazując im że życie na emeryturze również może być ciekawe.

 

07

04

10 03

 

 

   

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 36

tel. (032) 230-48-79

e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Więcej o Fundacji