Ułatwienia dostępu

logotypy

EFS POZIOM kolor

Celem projektu jest wsparcie lokalnej przedsiębiorczości wśród mieszkańców m. Gliwice powyżej 30 r.ż. bezrobotnych lub biernych zawodowo poprzez udzielanie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z zapewnieniem wsparcia szkoleniowego oraz wsparcia pomostowego i utrzymanie rozpoczętej działalności gosp. przez co najmniej 12 mies. przez 11 UP (6 K i 5 M) do 31.08.2022.

Okres realizacji: 01.09.2020 - 31.08.2022

 

Wartość projektu: 776 565,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 660 046,14 PLN

OFEROWANE WSPARCIE
1.Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
2.Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
3.Wsparcie pomostowe podstawowe
4.Wsparcie pomostowe przedłużone

 

W wyniku udzielonego wsparcia w ramach projektu planuje się osiągnąć następujące efekty:
11 osób pozostających bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie,
11 osób, podejmie działalność gospodarczą,
11 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

REALIZATOR PROJEKTU:
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
Ul. Zwycięstwa 36
44-100 Gliwice

Biuro projektu: Gliwice, ul. Zwycięstwa 36, tel.322304879

Dokumenty rekrutacyjne oraz wszelkie dokumenty projektowe będą dostępne w zakładce "Pliki do pobrania"

Logo projektu Na swoim 2

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 36

tel. (032) 230-48-79

e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Więcej o Fundacji