Ułatwienia dostępu

logotypy

POWER

Projekt „Z POWERem do pracy!” WND-POWR.01.02.01-24-0176/18 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w partnerstwie ze Śląską Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach.

 

W ramach projektu prowadzone będą bezpłatne: wsparcie doradcze, coaching i pośrednictwo pracy oraz szkolenia i kursy zawodowe, zatrudnienie subsydiowane, staże zawodowe

ü  Kompleksowa, zindywidualizowana ścieżka aktywizacji zawodowej dla 96 osób młodych

Dla kogo:
Uczestnikami są osoby młode:

  • z obszaru województwa śląskiego (tzn. zamieszkują woj. śląskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
  • w wieku 15-29 lat
  • bez pracy (tj. są bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy lub bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
  • odchodzące od rolnictwa
  • tzw. ubodzy pracujący
  • zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło)

Projekt ma na celu aktywizację zawodową oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez udział
w kompleksowej i zindywidualizowanej ścieżce wsparcia.

1.Doradztwo zawodowe, coaching i pośrednictwo pracy – każdy z Uczestników projektu objęty zostanie indywidualnym poradnictwem zawodowym, coachingiem oraz pośrednictwem pracy.

2. Szkolenia – każdy z Uczestników projektu skorzysta z indywidualnie dopasowanej oferty szkoleń, z uwzględnieniem diagnozy, możliwości i preferencji, zgodnie z potrzebami i potencjałem oraz uwarunkowaniami regionalnego rynku pracy.
Wszystkie szkolenia i kursy zawodowe mają na celu nabycie umiejętności zawodowych, potwierdzonych odpowiednim certyfikatem.
3. Staże – staże umożliwią Uczestnikowi nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz

praktycznych umiejętności. Staż będzie trwał 3 miesiące.
Staże zawodowe realizowane będą zgodnie ze standardami wyznaczonymi dla tych usług. Uczestnicy w okresie odbywania stażu otrzymują stypendium.


Rekrutacja

Rekrutacja rozpoczyna się w kwietniu 2019 r., ma charakter ciągły i będzie trwała do zamknięcia listy.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne w biurze projektu, w siedzibie Partnera: Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 36, na stronie www. lgd-jastrzebie.org.pl/, na stronie www.sfwp.gliwice.pl/


Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie!

Biuro projektu: ul. Powstańców Śląskich 11, 44-348 Skrzyszów (poniedziałek – piątek godz. 8:00-15:00); adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 575 300 928

Do pobrania:

1.            FORMULARZ REKRUTACYJNY „Z POWERem do pracy!” wraz z oświadczeniami

2.            REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Z POWERem do pracy!”

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 36

tel. (032) 230-48-79

e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Więcej o Fundacji