Ułatwienia dostępu

logotypy

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych (zwanych dalej serwisem), których operatorem jest Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach (zwaną dalej Fundacją)

  1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z serwisu.

  2. Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby:

    • rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić serwis dostosowany do jego indywidualnych potrzeb,
    • umożliwiać automatyczne logowanie do serwisu po wyrażeniu zgody przez użytkownika,
    • tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

  3. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów Fundacji, podlegają ich własnej polityce prywatności. Fundacja nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są w serwisie.

  4. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 36

tel. (032) 230-48-79

e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Więcej o Fundacji