Ułatwienia dostępu

logotypy

L.p. Zakres kształcenia
Forma kształcenia Czas trwania danej formy w godzinach Miejsce prowadzenia kształcenia
1 Prowadzenie własnej działalności gospodarczej szkolenie 115

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb

 

2 Opiekunka osób starszych szkolenie 80

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb

 

3 Obsługa kas fiskalnych szkolenie 20

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb

 

4 Florystyka i bukieciarstwo szkolenie 150

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb

 

5 Kurs kosmetyczny kurs 285

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb (zajęcia praktyczne w gabinecie kosmetycznym)

 

6 Pozyskiwanie środków z UE  szkolenie   150

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb

 

7 Sprzedawca - florysta  szkolenie   220

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb

 

8 Tworzenie biznesplanu  szkolenie    30

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb

 

9 Stylizacja paznokci  szkolenie    50

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb

 

10 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym  kurs  67

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb – teoria Plac manewrowy INTOR Gliwice, lub TRAKOR Sośnicowice.

 

11 Obsługa kosiarek spalinowych  kurs  8

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb teoria, zajęcia praktyczne w terenie.

 

12 Obsługa pilarek mechanicznych   kurs  8

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb teoria, zajęcia praktyczne w terenie.

 

13 Szkolenie przygotowujące do zdobycia certyfikatu ECDL  szkolenie  170

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb (pracownia komputerowa)

 

14 Język angielski  szkolenie  120

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb (pracownia komputerowa)

 

15 Zakładanie i tworzenie sklepu internetowego  szkolenie  120

 

Gliwice, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości lub w zależności od potrzeb (pracownia komputerowa)

 

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 36

tel. (032) 230-48-79

e-mail: biuro@sfwp.gliwice.pl

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana 9.09.1994 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy.

Fundacja jest instytucją „non – profit”, której działalność nie jest nastawiona na zysk.

 

Więcej o Fundacji